Veilingstart.nl – Overzicht van veiling- en adverteer sites

Welkom bij Veilingstart.nl. Op deze website vind je een compleet en actueel overzicht van alle bekende veiling- en adverteer websites. De veilingsites zijn in verschillende categorieën onderverdeeld en geeft een duidelijk overzicht om een keuze te maken. Op voorhand wenst Veilingstart je alvast veel succes bij je volgende veiling!


Advertentie

Veilingstart.nl - Disclaimer en Privacy

Algemeen

Veilingstart.nl, verleent u toegang tot https://www.veilingstart.nl (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Veilingstart.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Veilingstart.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Veilingstart.nl. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Linkadvertenties oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Veilingstart.nl zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Veilingstart.nl en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Veilingstart, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.